Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahraniční obchod

16. 3. 2009

 

Téma č. 26

 

Zahraniční obchod

 

důvody mezinárodního obchodu

1)      monopol přírodních podmínek – každý stát využívá bohatství své země a obchoduje s těmi druhy zboží které ve své zemi nalézá(ropa, banány, pomeranče)

2)      absolutní výhoda – každý stát vyváží statky které je schopen vyrábět levněji než ostatní státy(japonsko – elektronika), levnost jednoho státu

3)      komparativní výhoda – říká že dva státy mezi sebou budou obchodovat právě s těmi statky které jsou schopny vyrábět levněji(levnost obou států)

4)      odlišné preference spotřebitelů – vyvážíme trpaslíky, země které mohou využívat odlišné preference zahraničního spotřebitele a záměrně vyrábět a vyvážet zboží žádané v zahraničí

 

vnější obchodní a měnová politika VOMP

 

protekcionismus – je to obchodní politika státu která chrání domácí trh a výrobce uplatňování protekcionismu používají státy VOMP každý stát kontroluje jaké zboží je dováženo

 

 

export a import

 

import – dovoz, hmotný, nehmotný, přímý, nepřímý

export – vývoz, hmotný, nehmotný, přímý, nepřímý

 

hmotný – vyváženy nebo dováženy hmotné statky

nehmotný – vyváženy nebo dováženy licence, služby, autorská práva

přímý – existuje přímý vztah mezi výrobcem a odběratelem

nepřímý – mezi výrobce a konečného odběratele vstupuje prostředník který obchodní kontakt vyřizuje

 

reexport – opakovaný vývoz, přímý, nepřímý

-         reexportéři nakupují zboží v cizí zemi a vyvážejí ho do třetí země

„graf“

 

přímý – reexportéři nakoupí zboží v jiné zemi a vyveze ho rovnou do třetí země aniž by ho přivezl do vlastní země

nepřímý – reexportér nakoupí zboží v cizině a doveze ho do vlastní země a z vlastní země ho vyváží do třetí země

 

nástroje vnější obchodní měnové politiky

 

1)      kvóty – množstevní omezení dovážených výrobků, když je nulová kvóta tak je zákaz dovozu

2)      clo – je to částka která je odváděna do státního rozpočtu a hradí ho ten kdo do země přiváží zboží

 

       druhy cla:

a)      dovozní – placené při dovozu

b)      vývozní – neuplatňuje se

c)      vyrovnávací – pokud stát dováží výrobky, které jsou  v zahraničí dotovány má právo na ně uvalit vyšší celní sazbu

d)      odvetné – stát má právo uvalit vysokou celní sazbu na dovoz zboží z té země která diskriminuje stát dovozce v hospodářské soutěži

e)      antidumpingové – stát stanovuje toto clo u takových druhů zboží které by svou nízkou cenou likvidovali domácí výrobce

 

dumping = prodej zboží pod cenou

 

3)      intervence na devizových trzích – centrální banka nakupuje zahraniční měny za měnu domácí nebo zahraniční měny, vykupuje měnu domácí, tím ovlivňuje výši měnového kurzu

4)      ostatní nástroje – kromě cla a kvót může stát klást neviditelné překážky dovozu(přísné zdravotní normy, stanovení typu katalyzátoru)

 

VOMP u systému pevných měnových kurzů

 

měnové kurzy – jsou pevné, jedna jednotka domácí měny se směňuje za jednu jednotku zahraniční měny

 

účinky cel

a) obchod bez cel           „graf“

 

D= domácí poptávka po určitém zboží

S = nabídka kterou jsou schopni vytvořit domácí výrobci

 

-         pokud by země neobchodovala se zahraničím prodávalo by se množství A za cenu A

-         pokud země začne obchodovat se zahraničím a dováží výrobky za světovou cenu PW za tuto cenu jsou lidé ochotni kupovat větší množství

-         z domácích výrobců se na trhu udrží pouze ti kteří jsou schopni vyrábět za světovou cenu při této ceně jsou domácí výrobci schopni dodat na trh menší množství (Q)

-         zbylé poptávané množství je třeba dovézt

-         rozdíl mezi PW a QP

 

b)      obchod po zavedení cel

 

„graf“

 

-         světová cena se zvýšila na úroveň PT, to umožní vstoupit na trh i méně efektivním domácím výrobcům

-         poptávka klesne, na úroveň QT

 

cena by byla větší než PA

PW + CLO

„graf“