Jdi na obsah Jdi na menu
 


Specifické problémy drobných podniků

16. 3. 2009

Téma č. 25

 

 

Specifické problémy drobných podniků

 

Význam podniku

-         součástí Českého národního hospodářství a tržní ekonomiky, je rozvoj drobných podniků a živnostenského podnikání

-         největší rozvoj jsou služby

-         vyvážející podniky jsou speciality v oboru

 

Živnost

-         je to soustavná činnost provozovaná vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, má malý výrobní kapitál a roční zisk

 

malý podnik – je méně než 100 zaměstnanců, roční obrat až 30 mil. Kč

střední podnik – méně než 500 zaměstnanců, roční obrat je nižší než 100 mil. Kč

 

charakteristické rysy drobných podniků

-         žádná ekonomika nemůže fungovat bez malých ani drobných podniků

-         nepostradatelné rysy – vazba vlastnictvím na jednu rodinu nebo osobu podnikatele, majitel vlastní odpovědnost a riziko, existence zaměstnanců

-         vlastníci tvoří sociální skupinu, která je nepostradatelná pro tržní hospodářství

-         spojují se aby byly silnější než velké podniky

 

právní formy drobného podnikání

-         drobné podniky jsou vlastněny jedním podnikatelem nebo rodinou

-         to určuje právní forma

-         FO zapsaná do Or nebo obchodní společnost

 

kapitálový trh

-         právní forma podnikání ovlivňuje zdroje kapitálu

-         zdroje kapitálu mohou být buď vlastní nebo cizí

 

pružnost a flexibilita malých podniků

-         významná přednost

-         podniky do 25 zaměstnanců můžou každý 3 rok zrušit a znovu obnovit nový podnik s jiným předmětem podnikání

-         rychlá reakce na ceny

-         změna činnosti nevyžaduje rozsáhlé přebudování podniku

-         pracovníci mají lepší specializaci proto zvládnou rychleji a s menšími ztrátami

-         významnou předností je inovační potenciál (jsou dynamickým zdrojem inovací a testují zájem trhu

 

řídící a personální činnost podniku

-         vlastník podniku je zároveň vrcholovým řídícím pracovníkem

-         je zřetelné nedostatečná připravenost, často chybějí manažerské a podnikohospodářské vědomosti

-         jsou považovány za inkubátor podnikatelských talentů

-         vyšší intenzita práce, vyšší vytíženost

-         nemají šanci zaměstnávat lidi kteří pracují ve správě

 

nevýhody

-         koncentrují se do oblasti výroby a marketingu

-         ve výrobě je to nízká koncentrace  a je spojena s nižším stupněm technologického rozvoje

-         nemohou objednávat materiál ve velkém

-         nemají dostatek financí na propagaci a reklamu

-         substituční výroby budou mít stanoveny stejnou cenu, kterou stanovili velcí výrobci

 

podpora drobného podnikání

-         živnostenské podnikání se provozuje s podporou státních orgánů

-         byla založena a má významnou úlohu Českomoravská záruční a rozvojová banka, která poskytuje záruky na úvěry

-         podnikatel musí podat žádost na úvěr, jejíž součástí je podnikatelský záměr

-         banka podnikateli poskytne podporu ze státních prostředků

 

místní státní správa

-         je důležitá spolupráce a součinnost s místními orgány státní správy a samosprávy

-         pracuje převážně pro místní trh

-         omezený počet odběratelů může vyvolat potíže s odbytem produkce služeb, vzniká tak nebezpečí konfliktu se zákonem na ochranu hospodářské soutěže

-         na regionálním trhu je malá konkurence

-         činnost podnikání je závislá na místních zdrojích a podmínkách k podnikání