Jdi na obsah Jdi na menu
 


Investiční činnost podniku

16. 3. 2009

Téma č. 11

 

 

Investiční činnost podniku

 

-         velkou část investic v našem hospodářství vykonávají jednotlivci, domácnosti, různé firmy i podniky

 

Makroekonomické pojetí investic

-         kapitálová aktivita, stávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků, nebo dalších kapitálových statků

-         z tohoto pohledu se rozlišují hrubé a čisté investice

 

hrubé investice:

-         tvoří celková částka nových investičních statků (budov, strojů) hmotných zásob

celkový produkt společnosti, tvoří spotřební a investiční statky

 

čisté investice:

-         snižují momentální spotřebu, a současně zvyšují poptávku tím i výrobu a zaměstnanost, jsou zdrojem dlouhodobého ekonomického růstu celé společnosti

 

 

Podnikové pojetí investic

 

-         jsou to statky které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě ale k výrobě statků v budoucnu

-         investice charakterizujeme jako jednorázově vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během budoucího období

 

Druhy investic

 

a)      finanční – nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do společnosti, dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí s cílem obchodovat s nimi a získat úroky

b)      hmotné – vytvářející, rozšiřující výrobní kapacitu, výstavba nových budov, staveb, s PC vyšší jak 20 000,- delší než 1 rok

c)      nehmotné – nákup knot-hou, licencí, SW, autorských práv

 

 

Hodnocení efektivnosti investic

 

-         výnosnost (rentabilita) – vztah mezi výnosy, které investice přinese a náklady

které její pořízení a provoz stojí

-         rizikovost (stupeň nebezpečí) – že nebude dosaženo očekávaných výnosů

-         doba splácení (stupeň likvidity investic) – doba proměny investice zpět do peněžní formy

-         výnosem z investic je přírůstek zisků a odpisů, vracejí se do podniku v ceně prodaných výrobků souhrnně tyto položky tvoří CASH – FLOW

Finanční trh

 

výnosnost – očekávaná míra zisku

likvidita – schopnost přeměnit hotové peníze

bezpečnost – čím větší likvidita, tím menší výnosnost

                     čím větší výnosnost, tím menší likvidita

 

Výběr investičních variant

 

-         podnik může investovat do cenných papírů

-          

 depozitní certifikáty – jsou cenné papíry , vystavené bankami, nebo spořitelnami

dluhopisy – je CP a držitel má právo považovat splacení dluhu v nominálních hodnotách + úroky, majiteli se pravidelně vyplácí část vkladu

obligace – obchoduje se snimi na trhu zaručit se lze nemovitostí

akcie – jsou CP s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, na zisku, majetku i zániku společnosti, když máme akcie podniku dostáváme dividendy

směnky – je CP výnosem je úrok ztělesňuje jednostranný slib o výplatě peněz bez právních výhrad