Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. Česká poezie 1. 1/2 20. stol. s odkazy na světovou poezii

16. 3. 2009

17. Česká poezie 1. 1/2 20. stol. s odkazy na světovou poezii

 

a)   Atmosféra doby.

      Soudobá světová poezie.

1914 - 1918 - 1. světová válka

1917 - Velká říjnová socialistická revoluce - Rusko

20. léta - stabilizování společnosti

30. léta - hospodářská krize, hrozba fašismu

1938 - Občanská válka ve Španělsku

1939 - 1945 - 2. světová válka

 

Vznik nových směrů:

dadaismus     - dada = hračka

                     - zakladatel - francouzský básník rumunského původu Tristan Tzara

                     - hra se slovy a jejich řazením bez ohledu na celkový smysl, bezprostředně, spontánně, bez kontroly - propaguje totální anarchii a absolutní svobodu

                     - vyjadřuje odpor proti absurdní válce

 

surrealismus      - snaha vypovídat o obsahu podvědomí člověka - sny, představy - zaznamenává se tzv. automatickým psaním - bezprostředně, bez kontroly, logiky, důraz na náhodu

 

futurismus      - obraz světa v pohybu, který je zachycen rozložením do časově následných fází, odstranění interpunkce

                     - vize socialismu, zkratky, termíny (Rusko)

 

kubofuturismus       - neuspořádaný text, obdiv k modernímu

                              - zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledu

                              - polytematičnost (uvolnění dějových souvislostí, spontánní proud představ)

                              - prolínání časových rovin

                              - zdůraznění grafické podoby básně a obrazové básně (kaligramy)

 

expresionismus       - z lat. expressio = výraz

                              - protiklad pozitivizmu, naturalismu a impresionismu

                              - literární, výtvarný a divadelní směr

                              - umění výrazu, vyjádření z obavy o osud člověka, chápání reality zevnitř, nikoli zvenčí

                              - vyjádření duševních pocitů - děsu, hrůzy z násilí

                              Lev Blatný, J. Klíma, R. Weiner, J. Weis

                              - typický pro Německo ve 20. letech

 

FRANCIE

Guillaume Apollinaire        (1880 - 1918)

      - žil v Paříži, zemřel na následky španělské chřipky

      sb. „Kaligramy     - 1918

                                    - spojení slova a obrazu, futuristické + výtvarné

                                    - kaligramy jsou formou tzv. kubofuturismu

 

      sb. „Alkoholy“ - 1913

                                 - asociativní spojování představ

      b. „Pásmo    - polytematická báseň

                           - vzpomínky a pocity, různá prostředí, např. Praha

                           - položil základ modernímu básnictví

                           - přeložil Karel Čapek

                           - futuristické kousky

 

André Breton       (1896 - 1966)

      - básník, esejista, zakladatel surrealismu, důraz na svobodu osobnosti, její cit, využití asociací

 

Paul Eluart      (1895 - 1952)

      - autor protiválečných básní, pak stoupenec surrealismu

      sb. „Veřejná růže“

 

 

Tristan Tzara       (1896 - 1963)

      - básník, esejista, dramatik rumunského původu, zakladatel dadaismu, sblížil se i se surrealisty, zkoumal sny, zabýval se psychoanalýzou, hledá poslání básníka ve společnosti

 

RUSKO

Vladimir Majakovskij         (1893 - 1930)

      - vývoj od kubofuturismu k socialisticky orientované poezii

      - za 1. sv. války autor poemy „Oblak v kalhotách             - vlastní prožitky a postoje, víra v revoluci

 

Sergej Alexandrovič Jesenin         (1895 - 1925)

      - představitel básníků - imažinistů (smyslová obraznost, volný verš)

      Píseň o velikém pochodu“ - téma občanské války

      sb. „Zpověď chuligána“ - bohémství

      lyrická skladba „Anna Sněgina

      - má rád starou Rus, přírodu, ...

 

ŠPANĚLSKO

Federico Garcia Lorca         (1898 - 1936)

      - básník, dramatik, za války zastřelen fašisty

      Cikánská romance“ - folklórní tradice Andaluzie

 

b)   Hlavní proudy české poezie, podstata, přestavitelé.

1. doznívá prožitek války - Dyk, Sova, Toman

2. počátek 20. let a  proletářská poezie        - přiblížení k dělnictvu, sny o revoluce, sociální tématika, kolektivnost, ještě nevytříbená ideologie marxismu

                                                                     - Wolker, Neumann, počáteční tvorba Hory, Hořejšího, Seiferta a Biebla

3. avantgarda    - něco nového, neotřelého

                        - sdružení Devětsil - vznik 1920

                        - vyústila v poetismus = využití obraznosti, fantazie, lyrismus, asociace představ, bez interpunkce, experimenty se slovy

                        - Teige, Nezval, Seifert, Vančura, Voskovec, Werich

4. 30. léta   - surrealismus - Nezval, Biebl, Teige

                  - reflexivní a meditativní lyrika - Hora, Halas, Holan

                  - duchovní křesťanská orientace poezie - Hrubín, Reynek

                  - pokračuje sociální linie - Neumann

5. konec 30. let   - ohlas občanské války ve Španělsku, odraz Mnichova 1938 (ohrožení národa) a sjednocení básníků v tzv. poezii domova - motivy rodného kraje, Prahy, českých dějin a osobností a vše, co může posílit

 

c)   Kdo uvedl pásmo do české poezie?

      Kým byl ovlivněn Wolker - „Svatý kopeček“?

      Kaligramy.

Jiří Wolker        (1900 – 1924)

- narodil se v Prostějově , pochází ze středních vrstev, studia v Praze

- chápe lidskou povinnost pomáhat chudým

- šokován chudými poměry proletariátu

- onemocní tuberkulózou, končí v Tatranské Poljance v sanatoriu

- do poslední chvíle píše básně a dopisy  

 

a) poezie

sb. „Host do domu

- tzv. poezie prostých věcí, chlapecké okouzlení, zlidštění předmětů

b. Poštovní schránka

 

b. „Svatý kopeček

- pásmo, je ovlivněn Apollinairem, má politické cítění

 

sb. „Těžká hodina

- kluk se mění v muže, dospělost přináší práci, šance na plnohodnotný život

 

Proletářská poezie - sociální balady

b. „Balada o snu

- sen - svět bez bídy, chamtivosti, sen o lepším světě, o lepší budoucnosti

- realita - pravý opak snu, bída

- východisko - boj, zabít sen a uskutečnit sen, revoluce

 

b. „Balada o očích topičových

- o muži, který celý život topí v elektrárně až oslepne a žije v bídě

 

b. „Balada o nenarozeném dítěti

- příběh o dvojici, ona otěhotní, dítě by neuživili, jde na interrupci

- příčina tragédie - společnost a sociální balada

 

Odraz nemoci

b. „Umírající

b. „Epitaf

Zde leží Jiří Wolker, básník jenž miloval svět

a pro spravedlnost jeho šel se bít.

Dřív než moh srdce k boji vytasit,

zemřel, mlád dvacet čtyři let.

 

b) próza

- pobídky, moderní pohádky „O milionáři, který ukradl slunce“, „O kominíkovi

 

c) drama

tři aktovky, kritické a programové stati „Proletářské umění

 

Konstantin Biebl           (1898 – 1951)

Zloděj z Bagdádu

- soucit s trpícími

 

a) poetismus

S lodí, jež dováží čaj a kávu

- motivovala ho Bible, asociace na Mojžíše

- hravost, experimenty

b. „Nový Ikaros

- polytematická báseň, proud podvědomých představ

- mnohotvárnost současného světa, obrazy z dětství, zážitky z tropů, milostné vzpomínky, válečné hrůzy

 

b) poezie domova

- poezie z doby ohrožení národa, před válkou, Mnichov 38, válka

- posiluje, hledá jistoty - krásy české země, osobnosti (Božena Němcová, sv. Václav) a hodnoty kulturní i historické (Praha, Karlův most)

 

      Na jakém principu píše Nezval svojí „Abecedu“?

      Směry Nezvala.

Vítězslav Nezval          (1900 – 1958)

- rozvíjí a zakládá poetismus a surrealismus

 

a) 20.léta – vliv francouzských básníků (především Apollinaira)

sb. „Most

b. „Podzim“ – báseň ve formě listu, zvukomalba – založení poetismu

 

Podivuhodný kouzelník

- první poetistická sbírka ve sborníku Devětsilu

- čaroděj, který učí milovat krásu světa

 

sb. „Pantomima

- hříčky, kaligramy, scénky

- součástí je cyklus Abeceda - asociace - vychází z tvaru písmene

 

sb. „Básně noci

b. „Edison

- polytematická báseň

- příběh muže, stojí na mostě, chce spáchat sebevraždu, někdo ho vzal za ruku a přivedl ho domů. Rozsvítil žárovku a byl sám. Ten, kdo chtěl skočit, byl on sám, ten , kdo šel s ním, byl jeho stín.

- oslava Edisona a všech lidí, kteří přinášejí něco nového do světa

- kontrast – radost  x   smutek

 

b) 30. léta - 2 linie – politická a surrealistická

politická „Milenci z kiosku“ – revoluční tendence

 

surrealismus – od roku 1934 mluvčí surrealismu – automatické psaní, sny a představy, psychoanalýza Sigmunda Freuda

 

sb. „Žena v množném čísle“ 1936

- Krásná jak a řada obrazů

 

b. „Absolutní hrobař

- proti fašismu

 

c) za okupace

Manon Lescaut“ drama

- podle francouzského spisovatele Prévesta

- mladá Manon se seznámí s hrabětem Degruem, zamiluje se do ní, Manon je obviněna, umírá

 

sb. „Historický obraz“ 1945

- obraz války v českých zemích(Mnichov , okupace, osvobození)

 

d) po válce – socialistická poezie

sb. „Stalin

sb. „Veliký orloj“ - oslava sovětského svazu

sb. „Chrpy a města“ - důvěrný vztah k rodné zemi

 

drama „Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou

- motivován tragédií Atlantidy podle Platóna

- hl. moment - zbraň, kterou Atlantiďané chtějí použít proti Athénám a která vede ke zničení jejich kontinentu

- varuje proti atomové bombě

 

d)   Kdo získal Nobelovu cenu a jeho směry.

Jaroslav Seifert           (1901 – 1986)

Nobelova cena 1984

 

1. proletářská poezie

Město v slzách“ 1921

- touha ,léčit bídu‘, vidina revoluce

 

2. poetismus

Na vlnách TSF“ 1925

b. „Počítadlo“ – kaligram, hra se slovy

b. „Rébus“ – hra se slovy

 

Slavík zpívá špatně

- krása života

 

3. za okupace – poezie domova

Vějíř Boženy Němcové

- obdivuje její statečnost  a čerpá z ní sílu

 

Kamenný most

- motivy Karlova mostu a Prahy; hledá posílení

 

b. „Zhasněte světla

Mnichov 1938

 

 

e)   Avantgarda - představitelé.

- sdružení Devětsil, má několik sekcí – básně, drama, próza

 

f)    Nezařazení básníci, kdo nemohl 15 let tvořit?

František Halas           (1901 – 1949)

- pochází z dělnické rodiny, těžce snášel otřesy 1. světové války; knihkupec, redaktor, zemřel na srdeční chorobu

 

Sépie

Kohout plaší smrt“ – filozofie života, skepse, tragika

 

b. „Staré ženy

- smutek, bez života, vše už je známé, všední;reakce na Neumannovy „Staré dělníky“

 

období od 30. let - nástup fašismu, zápas se zlem

Dokořán“ 1936

Torzo naděje“ 1938

- mobilizace, nástup fašismu ve Španělsku, Mnichov, výzva k boji

 

Naše paní Božena Němcová“ 1940

vzor národní hrdosti a síly, žena bojovnice, poezie domova

 

sb.„Já se tam vrátím“ 1947

oslava rodného kraje jako životní jistoty, melodičnost, zpěvnost, básnická próza

 

Vladimír Holan           (1905 – 1980)

- náročné meditativní poezie

- narodil se v Praze, dětství v Bělé pod Bezdězem, studia v Praze, redaktor, od 40. let pouze tvorba

 

sb. „Triumf smrti

- úvahy o lidském bytí, smyslu života, neobvyklá slovní spojení, originalita, neologismy; velmi náročné na čtení

sb. „Havraním brkem

4 básnické sbírky z období okupace, ohrožení národní existence, občanská poezie

 

sb. „Dokument“ 1949

- ohlas války, 4 skladby, je to pro všechny

b. „Rudoarmějci“ – portréty ruských vojáků, líčí je jako obyčejné lidi, které má rád a je jim vděčný za to, že přišli pomoct

 

od 50. let 15 let nucené odmlčení, nebyl přijat totalitním režimem

návrat v 60. letech

Noc s Hamletem

Noc s Ofélií

- sbírky s příběhem, filozofické úvahy o smyslu života

 

Vilém Závada          (1905 – 1982)

- básník Ostravska

Siréna“ 1932

- hornický svět, deziluze

 

Cesta pěšky

- pevná jistota = země, lid; ohrožení fašismem, poezie domova

 

Živote díky

- bilancování po prožitém životě, životní pocit autora - život byl k němu krutý, přesto je na světě díky prožité lásce rád

 

g)   Varování před atomovou bombou.

Vítězslav Nezval

drama „Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou

- tragédie Atlantidy

- varuje proti atomové bombě

 

František Hrubín          (1910 – 1971)

- lyrický básník, prozaik, dramatik, překladatel

- narodil se v Praze, mládí v Lešanech, sepětí s Posázavím

 

Hirošima

- varování, hrozba atomové smrti  x  touha žít, připomínka osudu japonského města

 

Proměna“ skladba

prolínání dvou dějových rovin

mýtické, dávné (Daidalos)

reálné, současné

střídání obou v krátkých záběrech

Daidalos – symbol touhy člověka po volnosti, vynalézavosti, tragédie člověka

 

Poema „Romance pro křídlovku

Složité prolínání časových rovin – minulosti a přítomnosti , čas básníkova pohledu zpět, metoda montáže, filmového střihu a detailu

 

h)   Tématika proletářské poezie, poezie domova, duchovní lyrika.

rysy proletářské poezie

-         směřuje k pádu nespravedlivého řádu

-         revolučnost

-         kolektivnost

-         optimismus

 

Jaroslav Seifert

Vějíř Boženy Němcové

- obdivuje její statečnost  a čerpá z ní sílu

 

Kamenný most

- motivy Karlova mostu a Prahy

 

František Halas

Naše paní Božena Němcová“ 1940

- vzor národní hrdosti a síly, žena bojovnice, poezie domova

 

Duchovní a křesťanská poezie

Richard Weiner       (1884 – 1937)

Zážitky z fronty – existencionalismus, surrealismus

Mezopotámie

- úzkost člověka v absurdním světě

 

Bohuslav Reynek       (1892 – 1971)

Setba samot“ „Pieta

- motiv rodného kraje, venkova

 

Podzimní motýli

- meditativní, snové básně